Основна школа "Здравко Гложански" Бечеј
Zdravko Gložanski Általános Iskola Óbecse
ИСТОРИЈА

      Основно васпитање и образовање у нашем граду у облику установе у Бечеју постоји од 1703. године. У почетку је било четворогодишње, касније је организовано образовање у осмогодишњем трајању.
      Први део ове зграде у којој се данас налази ОШ "Здравкo Гложански“ изграђен је далеке 1868. године. Првобитно је то била Манастирска школа у којој су се школовала женска деца католичке вере из Старог Бечеја.
      Школа је под данашњим именом основана 6. јуна 1955. године одлуком Народног одбора среза бечејског. Име је добила по Здравку Гложанском, дипломираном правнику, учеснику НОР- а из Бечеја. У знак сећања 1977. године испред школе је откривена његова спомен биста, а 2022. биста је и обновљена.


      Основна школа у Радичевићу је основана после II св. рата. 1948/49. године адаптирана је једна зграда у селу и претворена ушколу. Та школа је била неподељена и подпадала је под управу Основне школе у Бечеју. Школске 1949/50. године је осамостаљена и добила своју управу под називом Основна школа у Радичевићу. 1953. године прерасла је у шестогодишњу. Нов назив добија 1960. године – Основна школа "Жарко Зрењанин", Радичевић. У згради су биле само три учионице. Доградњом 1968. године добијене су још две. 1.09.1969. године школа је припојена Основној школи "Здравко Гложански" и имала је преко 200 ученика. Од тада је ова школа организационо везана за матичну школу и послује као одвојено одељење са осам разреда. И у овој згради извршене су бројне адаптације, како би се настава одвијала на што бољи начин.      Од 1959. године при школи у Бечеју раде одељења за основно образовање одраслих. 10 година је наша школа једина у граду која се бавила овом активношћу.
      Током наредних деценија школска зграда је постепено адаптирана, дограђене су учионице на спрату, асфалтирани су спортски терени у дворишту, адаптирана је стамбена зграда поред школе, где се сада налазе учионице, изграђена је модерна фискултурна сала.
      За протеклих неколико деценија набављена су многа наставна средства и опремљене специјализоване учионице – кабинети. Комплетирана је школска библиотека како за ученике, тако и за наставнике новим издањима. Све учионице су опремљене рачунаром и телевизором. Постоје две модерно опремљене учионице за информатику. Школа је опремљена са 3 интерактивне ,,паметне“ табле.
      2015. године школа је једним делом реновирана, да би комплетно реновирање имала 2017. године. Сада је ово модерно опремљена, савремена школа у реновираној и прилагођеној згради.       Резултати рада школе у дужем периоду били су изложени јавности и стручној оцени надлежних служби. Стручни сарадници – инспектори, саветници и надзорници су годинама процењивали и оцењивали рад ученика, наставника и школе у целини. Тако је школа у процесу екстерне евалуације 2015. године оцењена са највишом оценом, добила престижну награду ,,Ђорђе Натошевић“ цитат: ,, јер је школа у којој речи толеранција, међукултурна сарадња, инклузивно образовање, свестрано ангажовање ученика нису само обичне фразе већ су – у свакодневном раду ученика и наставника – добиле свој пуни смисао. У овој школи, истовремено се ради на подизању нивоа наставе и стручном усавршавању наставника путем бројних угледних часова; ученици постижу запажане резултате на такмичењима, али се не занемарује ни њихова иницијатива, нити креативност у занимљивим активностима из области екологије, ликовне уметности, хуманитарног рада, драмских представа. Тако, на најлепши начин, показују спој образовања и васпитања младих генерација...“ , затим Годишњу награду града Бечеја. Такође смо поносни и на појединачну награду ,,Ђорђе Натошевић“ коју је добила наша колегиница професор разредне наставе Милена Гмијовић.
      Школа је и добитник Годишње награде града Бечеја за значајна остварења чије је дело допринело друштвеном развоју и угледу општине Бечеј.

      Поред стручних признања школа, наши ученици, наставници и поједине секције сваке године освајају десетине диплома и пехара који се чувају у просторијама школе. Константно се постижу добри резултати на познатим покрајинским и републичким такмичењима.
      У школи веома успешно делује и Ђачки парламент. Осим активности које сами иницирају, као што је обележавање Дана толеранције и Дечје недеље, организовање концерата и сарадње са ученицима других школа, активно се укључују и у све друге активности и пројекте на нивоу школе.

      Најстарија смо двојезична школа у Бечеју. Постижемо добре резултате и успевамо да радимо професионално. Постојимо да бисмо пружили широко и квалитетно образовање кроз иновативне облике наставе у циљу даљег развоја ученика.

      Негујемо развој личности сваког детета, вредности грађанског друштва, толеранцију, мултикултуралност, ентузијазам, креативност, одговорност, спортски и уметнички дух. Постављамо високе стандарде и остварујемо завидне резултате. И даље ћемо настојати да будемо отворена школа у коју ће ученици радо долазити и ван наставе и активно се укључивати у њен живот. Тежићемо ка томе да акценат буде ствљен на развој и напредак, на тај начим ћемо неговати и мотивисати таленте и код сваког ученика развијати индивидуалне способности.
      Наставићемо са промовисањем школе у локалној средини и ван граница наше земље као отворену за сву децу и све родитеље, која је спремна и активно укључена у нове образовне трендове. Тежимо да будемо модерна школа са дугом традицијом. Константно се постижу добри резултати на познатим покрајинским и републичким такмичењима.