Основна школа "Здравко Гложански" Бечеј
Zdravko Gložanski Általános Iskola Óbecse
Бројно стање ученика
Број ученика школске 2023/2024. године Мушки Женски УКУПНО
Број ученика који похађа наставу на мађарском језику 19 20 39
Број ученика који похађа наставу на српском језику 235 201 436
Број ученика који похађа наставу на српском језику у Радичевићу 27 34 61
УКУПНО 281 255 536