logo skole
Osnovna škola "Zdravko Gložanski"
Dositejeva 4
21220, Bečej
MOTO ŠKOLE:
"Ne gledamo na decu kao na dragulje,
već se trudimo da oni to postanu!"
Broj telefona: 021/6912-268
adresa elektronske pošte: zdravkovciskola@gmail.com

Savet roditelja

slika porodice

Savet roditelja predstavlja savetodavno telo Škole. Cilj Saveta je izgradnja i jačanje partnerske saradnje između roditelja i škole tj. učešće roditelja u razvoju i unapređenju obrazovnog sistema. Savet roditelja je važan stub funkcionisanja škole. Članovi Saveta roditelja biraju se na početku svake školske godine, na prvom roditeljskom sastanku. U Savet roditelja Škole bira se po jedan predstavnik roditelja učenika svakog odeljenja Izbor se vrši javnim glasanjem, na osnovu predloga koji može da podnese svaki roditelj učenika. Savet roditelja svoje predloge, pitanja i stavove upućuje Školskom odboru, direktoru i stručnim organima Škole. Cilj naše škole jeste povećanje angažovanosti ostalih roditelja, njihovo uključivanje u akcije, aktivnosti i projekte koji doprinose razvoju škole.

Rad saveta obuhvata:

 1. 1. predlaže predstavnike roditelja učenika u Školski odbor;
 2. 2. predlaže svog predstavnika u stručni aktiv za razvojno planiranje i u dru¬ge timove Škole;
 3. 3. predlaže mere za osiguranje kvaliteta i unapređivanje obrazovno-vaspit¬nog rada;
 4. 4. učestvuje u postupku predlaganja izbornih predmeta i u postupku izbora udž¬be¬nika;
 5. 5. razmatra predlog programa obrazovanja i vaspitanja, Razvojnog plana, Go¬diš¬njeg plana rada, izveštaje o njihovom ostvarivanju, vrednovanju i o samovrednovanju;
 6. 6. razmatra namenu korišćenja sredstava od donacija i od proširene delat¬no¬sti Škole;
 7. 7. predlaže Školskom odboru namenu korišćenja sredstava prikupljenih od roditelja;
 8. 8. razmatra i prati uslove za rad Škole, uslove za odrastanje i učenje, bez¬bednost i zaštitu učenika;
 9. 9. učestvuje u postupku propisivanja mera, načina i postupka zaštite i bez¬bednosti učenika za vreme boravka u Školi i svih aktivnosti koje organizuje Škola;
 10. 10.daje saglasnost na program i organizovanje ekskurzije, odnosno programe nastave u prirodi i razmatra izveštaj o njihovom ostvarivanju;
 11. 11. upućuje svoje predloge, pitanja i stavove direktoru, Školskom odboru i stručnim organima Škole;
 12. 12. učestvuje u organizovanju ishrane za učenike u okviru školskog objekta;
 13. 13. donosi Poslovnik o svom radu.