logo skole
Osnovna škola "Zdravko Gložanski"
Dositejeva 4
21220, Bečej
MOTO ŠKOLE:
"Ne gledamo na decu kao na dragulje,
već se trudimo da oni to postanu!"
Broj telefona: 021/6912-268
adresa elektronske pošte: zdravkovciskola@gmail.com

Đački parlament

Đački parlament škole je organizovano telo sačinjeno od učenika završnih razreda. Zvanično ga čine po dva predstavnika iz svakog odeljenja 7. i 8. razreda. Oni mogu biti izabrani javnim ili tajnim glasanjem. Članovi se biraju na osnovu interesovanja koja imaju, a ne uspeha u školi, porekla ili materijalnog statusa. Neke od poželjnih karakteristika članova svakako jesu odgovornost, timski rad, poštovanje različitosti i tuđih stavova, sposobnost argumentovanja, ali i kreativnosti i mnoge druge. Parlament čini predsednik, potpresednik, sekretar, razni odbori (za žurke, sportske turnire, saradnju sa drugim parlamentima i školama...). Pomoć u radu parlamenta pružaju psiholog, pedagog, direktor škole, nastavnici, Savet roditelja i Školski odbor. Osnovne funkcije parlamenta jesu unapređenje odnosa između učenika i nastavnog kadra ,povećanje informisanosti samih učenika o pitanjima koja su značajna za njih i saradnja sa školskom upravom i savetom roditelja. Plan i program rada Đačkog parlamenta je deo Godišnjeg plana rada škole, parlament učestvuje i u obeležavanju značajnih datuma na nivou škole, pokreće razne inicijative za mini akcije, školske turnire, organizuje kulturne manifestacije i proslave. Na početku školske 2014/2015. godine parlament ima 18 zvaničnih članova (učenici 7. i 8. razreda) i 20 učenika iz 5. i 6. razreda u vršnjačkom timu.

Članovi Đačkog parlamenta:

Logo djacki parlament Šandor Andrea 8.a
Nađ Anita 8.a
Ćurčić Jelena 8.b
Obadović Vanja 8.b
Petrov Anđela 8.c
Kucurski Milenko 8.c
Buković Klementina 7.a
Gabor Klementina 7.a
Radonić Ivana 7.b
Gligorić Miloš 7.b
Višković Vanja 7.c
Avramov Teodora 7.c
Vranješ Lazar 7.d
Totović Dragana 7.d
Trajkoski Aleksandar 7.r
Molnar Kosana 7.r