logo skole
Osnovna škola "Zdravko Gložanski"
Dositejeva 4
21220, Bečej
MOTO ŠKOLE:
"Ne gledamo na decu kao na dragulje,
već se trudimo da oni to postanu!"
Broj telefona: 021/6912-268
adresa elektronske pošte: zdravkovciskola@gmail.com

O nama

Osnovno obrazovanje u obliku ustanove postoji u Bečeju od 1703. godine. Pod ovim imenom naša škola je osnovana odlukom Narodnog odbora sreza bečejskog br.8640/55 od 6. juna 1955. godine.

U početku škola se zvala Osmogodišnja škola "Zdravko Gložanski". Ime je dobila po Zdravku Gložanskom, diplomiranom pravniku, učesniku i rukovodiocu narodno oslobodilačkog pokreta na ovom terenu, koji je 1941. godine ubijen od strane okupatora. U znak sećanja 1977. godine ispred škole je otkrivena njegova spomen bista. Šezdesetih godina škola je u skladu sa novim propisima dobila sadašnji naziv – Osnovna škola.

Po osnivanju školi je za rad dodeljena delimično adaptirana školska zgrada u Dositejevoj ulici br. 4 tzv. Zarda. Prvi deo ove zgrade izgrađen je još daleke 1868. godine. Prvobitno je to bila Manastirska škola u kojoj su se školovala ženska deca stanovništva Starog Bečeja, katoličke vere. U ovoj školi radile su redovnice-učiteljice.
Od 1870. godine četiri učiteljice su u ovoj zgradi učile decu od I – IV razreda. 1872. godine škola je proširena na V i VI razred i zabavište. Te godine škola je imala šest učionica i 600 učenica. Kasnije su školi su dodeljene još neke zgrade koje više ne koristi, osim školske zgrade u Lenjinovoj ulici bb, koja je spojena dvorištem sa glavnom školskom zgradom. U početku je materijalna baza škole bila slaba, a školska zgrada zastarela, bez vodovoda, savremenih sanitarnih uređaja i sa grejanjem na čvrsto gorivo, sa klasičnim pećima u svakoj učionici. Podovi su bili dotrajali i premazivali su se iskorišćenim mašinskim uljem. Nije bilo dovoljno ni nastavnih sredstava, a za neke predmete ih uopšte nije bilo.

Po obavljenoj reorganizaciji i osnivanju Osnovne škole "Zdravko Gložanski" pod ovim imenom, kolektiv naše škole školske 1955/56. godine broji 34 člana. Škola je odmah organizovana po teritorijalnom principu i nastava se odvijala u svih osam razreda na srpskohrvatskom i mađarskom nastavnom jeziku. Te prve školske godine u školu se upisalo 1949 učenika koji su bili raspoređeni u 34 odeljenja. U školi je tada radilo 40 prosvetnih radnika: učitelja, nastavnika i profesora. Škola je funkcionisala u 6 nezavisnih dodeljenih zgrada i nastava se odvijala u dve smene. Školom je upravljao sistem organa koji su sačinjavali: školski odbor, nastavničko veće i upravitelj škole. Prvi upravitelj škole bila je Angelina Čanković, po struci učitelj. Školski odbor je imao 19 članova i prvi predsednik je bio Petar Gospođinački, službenik opštine.

Narednih godina kolektiv se menjao u skladu sa zahtevima vaspitno-obrazovnog rada. Stizale su generacije mladih kolega, učitelja i nastavnika, kao i direktora škole, kojih je bilo osim Angeline Čanković još sedmoro u proteklom periodu, a to su:
Vladimir Grčić 1956 – 1957.
Radoslav Šijačić 1957 – 1992.
Milivoj Gajinović 1992 – 2000.
Jelena Mandić 2000 – 2003.
Milena Gmijović 2003 – 2007.
Suzana Đukić od 2007 – 2011.
Dušan Zahar od 2011 – 2014.
i sadašnji direktor Suzana Đukić.

Na predlog prosvetne inspekcije NOS Vrbas, doneta je odluka da se od 1. februara 1957. godine od učenika i nastavnika ove škole formira još jedna. Posle ove reorganizacije u školi „Zdravko Gložanski“ ostalo je 17 odeljenja i 587 učenika.
Prvih godina rada kompletirana su nastavna sredstva za sledeće predmete: fiziku, hemiju, biologiju, istoriju, geografiju, za tehničko obrazovalje i niže razrede. Već 1959. godine škola je imala najopremljeniju radionicu u srezu Vrbas. Od 1959. godine pri ovoj školi rade odeljenja za osnovno obrazovanje odraslih. 10 godina je naša škola bila jedina u gradu koja se bavila ovom aktivnošću. Prema evidenciji matičnih knjiga osnovno obrazovanje odraslih steklo je u našoj školi oko 1500 polaznika.
1975. godine škola ima knjižni fond u školskoj biblioteci sa oko 12 hiljada knjiga za učenike i nastavnike. Tokom narednih decenija školska zgrada je postepeno adaptirana, dograđene su dve zadnje učionice na spratu, asfaltirani su tereni za igru i boravak dece, a školske 1996/97. adaptirana je postojeća stambena zgrada pored škole u dve učionice za najmlađe razrede. Za proteklih nekoliko decenija u školi su nabavljena mnoga nastavna sredstva i opremljene su specijalizovane učionice – kabineti za pojedine predmete.
Kompletirana je i školska biblioteka kako za učenike, tako i za nastavnike novim izdanjima. Danas ona sadrži skoro 17 hiljada naslova . Od 2006. godine formirana je nova školska medijateka koja obezbeđuje nabavku savremenih audiovizuelnih nastavnih sredstava, kao i njihovu primenu u nastavi.

Na predlog Saveta za prosvetu i kulturu SO Bečej od 1. oktobra 1969. godine ovoj školi je pripojena Osnovna škola „Žarko Zrenjanin“ iz Radičevića. Od tada u ovom mestu radi izdvojeno odeljenje u svih osam razreda.

Osnovna škola u Radičeviću je osnovana posle II sv. rata. Prilikom kolonizacije stanovištva u selu nije odmah postojala škola. Deca su išla u školu pored željezničke stanice Bečejski salaši. Ova škola je bila četvororazredna, ali zbog pešačenja u toku dana do 8 km, 1948/49. godine adaptirana je jedna zgrada u selu i pretvorena u školu. Ta škola je bila nepodeljena i podpadala je pod upravu Osnovne škole u Bečeju. Školske 1949/50. godine je osamostaljena i dobila svoju upravu pod nazivom Osnovna škola u Radičeviću. Ova škola je 1953. godine prerasla u šestogodišnju. Prvi put je formiran peti razred. Godine 1958. zalaganjem Srnić Branka, tadašnjeg upravitelja škole, izgrađena je kuhinja i školsko kupatilo.

Škola dobija novi naziv 1960. godine – Osnovna škola "Žarko Zrenjanin", Radičević. U školi su bile samo tri učionice. Dogradnjom 1968. godine dobijene su još dve. 1. 09. 1969. godine škola je pripojena Osnovnoj školi "Zdravko Gložanski". Škola je tada imala preko 200 učenika. Od tada je ova škola organizaciono vezana za matičnu školu i posluje kao odvojeno odeljenje sa osam razreda. I u ovoj zgradi izvršene su brojne adaptacije, kako bi se nastava odvijala na što bolji način.

Svake godine školu je u proseku pohađalo od 950-1000 učenika raspoređenih u 34 do 36 odeljenja. Od toga oko 180 učenika pohađalo je nastavu u Radičeviću u svih osam razreda. Broj nastavnog osoblja se kretao oko 50, a pomoćno-tehničkog oko 10.

Osnovna škola „Zdravko Gložanski“ je danas najveća osnovna škola u bečejskoj opštini sa 3 objekta. Dva objekta se nalaze u Bečeju, u ulici Dositejeva 4, a jedan u Radičeviću. Rad se u centralnom objektu odvija na 2 nastavna jezika – srpskom i mađarskom jeziku, a u 8 odeljenja samo na srpskom nastavnom jeziku u izdvojenom odeljenju, u dve smene. Centralna škola ima ukupno 19 učionica, a u izdvojenom odeljenju 4. Pored toga postoji prostorija namenjena za zbornicu, arhiva, medijateka, kao i prostorije za stručnu službu, administrativno i tehničko osoblje, prostorije za produženi boravak, trpezarija i nova školska sala.

U školi se ostvaruje Plan obrazovanja za područje osnovnog obrazovanja dece. Škola nije imala salu za fizičko vaspitanje, što je bila dodatna otežavajuća okolnost za organizaciju rada, te su se za izvođenje nastave iz predmeta fizičko vaspitanje koristili zatvoreni i otvoreni tereni, kao i bazeni OSC «Mladost» Bečej. Izgradnja fiskulturne sale je završena 2008. godine, na opšte zadovoljstvo svih učenika i zaposlenih u školi. Danas salu osim učenika škole koristi i nekoliko sportskih klubova, a u njoj se odvija i program „Sport u škole“ za sve učenike našeg grada.

U školsku 2013/2014. godinu je upisano 779 učenika u 41 odeljenje. Od ukupnog broja učenika 684 je upisano u centralnu školu, a 95 u izdvojenom odeljenju Radičeviću. U Bečeju 573 učenika pohađa nastavu na srpskom, a 95 na mađarskom nastavnom jeziku. U Radičeviću sa nastava odvija samo na srpskom nastavnom jeziku. Plan vaspitanja i obrazovanja učenika realizuje 65 profesora i nastavnika. Škola ima dobro organizovanu pedagoško-psihološku službu, u kojoj radi jedan pedagog i jedan psiholog, a od stručnih saradnika tu su i bibliotekar i medijatekar. Pomoćno osoblje škole čine sekretar, administrativni radnik, računovođa, 2 radnika na održavanju i 8 radnika na održavanju čistoće.

Kao i svake godine obezbeđeni su potrebni kadrovi, čiji entuzijazam, zalaganje i stručnost garantuju uspešnu realizaciju vaspitno-obrazovnih zadataka naše škole.

Od osnivanja škole sa učenicima je organizovan rad u okviru sekcija i slobodnih aktivnosti (na oba jezika) koje su bile svrstane u sledeća područja: kulturno-zabavne sekcije (literarna,folklorna, muzička i likovna sekcija), tehničke sekcije (radioamateri, foto sekcija, elektromašinci, brodomodelari – koje više ne funkcionišu), sportske sekcije (rukometna, fudbalska, gimnastička, atletska), naučne grupe (mladi fizičari i hemičari, mladi matematičari, mladi prirodnjaci). 70-tih godina zaživelo je i raketno modelarstvo, kao i auto-moto sekcija, grupa za ženski ručni rad, literarne sekcije i ritmička sekcija, nešto kasnije istorijska sekcija, astronomsko-geografska sekcija, stoni tenis, plivanje, šah i streljaštvo. Polovinom osamdesetih godina oformljene su i recitatorska, dramska sekcija, sekcija stranog jezika i prva pomoć i zaštita, a poslednjih petnaest godina postoji i školski okestar. U novije vreme formirana je ekološka sekcija. Napredkom tehnologije pojavila se informatička sekcija.

Neke sekcije su ugašene, ali većina ima dugogodišnju tradiciju. Obavezno moramo da istaknemo izuzetan rad hora naše škole na čije uspehe smo veoma ponosni. Folklorna skcija „Bački mališani“ je 2011.godine obeležila 25 godina rada. Ponosni smo i na rad dramske sekcije koja daje predstave u sali Gradskog pozorišta kako za naše učenike i roditenje, tako i za širu publiku. Čitav spektar vannastavnih aktivnosti i sekcija u OŠ „Zdrako Gložanski“, s određenim izmenama, zdržao se do danas.

Rezultati rada škole u dužem periodu bili su izloženi javnosti i stručnoj oceni nadležnih službi. Stručni saradnici – inspektori, savetnici i nadzornici su godinama procenjivali i ocenjivali rad učenika, nastavnika i škole u celini. Tako je 27. novembra 1973. godine na sednici Nastavničkog veća pročitan sledeći deo izveštaja nadležne službe u to vreme Prosvetno-pedagoškog zavoda iz Subotice, a koji se čuva u arhivi škole: "Ova škola i njen kolektiv, kao retko koja škola, mogu da budu ponosni na rezultate svoga rada koje postižu godinama..."

Pored stručnih priznanja škola, njeni učenici, nastavnici i pojedine sekcije svake godine osvajali su desetine diploma i pehara koji se čuvaju u prostorijama škole. Teško je za proteklih skoro 60 godina nabrojati sva priznanja koja je naša škola dobila, ali izdvajamo najupečatljivija: nagrada "8. oktobar" opštine Bečej za 1969. godinu za najbolje rezultate u nastavi, dobru organizaciju rada i primernu saradnju sa drugim osnovnim i srednjim školama; nagrada "8. oktobar" opštine Bečej 1975. godine dodeljena je dečijem horu OŠ "Zdravko Gložanski" za postignuti uspeh u dugogodišnjem radu i razvijanju estetskih, patriotskih i humanih osećanja učenika prema bogatoj i raznovrsnoj literaturi muzičkog stvaralaštva; nagrada "8. oktobar" opštine Bečej za 1980. godinu ritmičko-folklornoj sekciji OŠ "Zdravko Gložanski" za doprinos povezivanju škole, društva i organizacija udruženog rada i za doprinos za negovanje zajedništva među narodima i narodnostima.

Konstantno se postižu dobri rezultati na poznatim pokrajinskim i republičkim takmičenjima iz raznih predmeta, posebno matematike, engleskog jezika i biologije; disciplina fizičkog vaspitanja i tehničkih aktivnosti.

Već više decenija su u gradu, a i šire, poznati rezultati škole i u slobodnim aktivnostima. Ističemo samo one koje postižemo godinama:

 • uspesi hora škole na muzičkim festivalima dece Vojvodine u Somboru, Novom Bečeju i Vršcu, na Smotri horova Srbije,višestruka osvajanja 1. mesto na Republičkim takmičenju horova osnovnih škola u Vršcu, Somboru, Beogradu
 • uspesi folklorne
 • ritmičke
 • dramske sekcije viših
 • i nižih razreda
 • Naša škola je od uvek bila otvorena za saradnju sa svima koji žele da pomognu rad škole i oplemene srca novih naraštaja. Tako je bila domaćin mnogim proslavljenim imenima naše književnosti, kao što su : Miroslav Antić, Desanka Maksimović, Dušan Radović, Mira Alečković. U novije vreme gosti su nam bili Dobrica Erić, Ljubivoje Ršumović, Tode Nikoletić.

  Ponosimo se i dobrom saradnjom sa lokalnom zajednicom. Imamo dobru saradnju, pre svega, sa drugim školama, kako osnovnim, tako i srednjim. Pored toga akcenat stavljamo na saradnju sa ustanovama kulture. U sali Gradskog pozorišta održavamo priredbe vezane za našu školu i predstave dramske sekcije kako za naše učenike i nastavnike tako i za građanstvo; a redovno posećujemo i dečje predstave. Na literarne, likovne i recitatorske konkurse, kao i kvizove u organizaciji Narodne biblioteke naši učenici se redovno odazivaju.Takođe je i tradicionalna poseta biblioteci đaka prvaka . Kada god se ukaže prilika naši učenici posećuju Gradski muzej ili učestvuju u zajedničkim aktivnostima. Neizostavni smo deo Majskih igra. Na krosu RTS-a, 8.okobarskim trkama ulicama grada postižemo odlične rezultate, a uključujemo se i u ostala sportska takmičenja kad god nam se ukaže prilika.

  Ispratili smo generacije učenika koji se verovatno sa ponosom sećaju nezaboravnih školskih dana. Od njih su se mnogi vratili u školu, kako bi sada već sa druge strane katedre vaspitavali i obrazovali nove naraštaje.

  Prema mogućnostima za učenike se organizuju ekskurzije po Srbiji i škole u prirodi, koje pored edukativnog, imaju i vaspitni značaj. Starije kolege se verovatno rado sećaju zajedničkih putovanja, sa kojih nose lepe uspomene na davno minula vremena. Tako se mnogi i danas sećaju Istanbula 1966. godine, Klagenfurta, Lenjingrada i Pariza sedamdesetih godina. Poslednih godina redovno se organizuju nastavničke ekskurzija širom naše ili susednih zemalja.

  Najvažniji rezultati rada škole ogledaju se u uspešnom ostvarenju sadržaja nastave i rada u slobodnim aktivnostima. Uspesi nastave sadržani su u rezultatima takmičenja učenika u raznim naučnim disciplinama. Učenici završnih razreda ove rezultate dokazuju i na završnom ispitu kao i prilikom upisa u srednje škole.

  Naša škola prati i savremene tokove obrazovanja. Permanentna stručna usavršavanja putem brojnih seminara, od kojih je većina organizovana u našoj školi, omogućavaju učiteljima i nastavnicima da prate nove tendencije u obrazovanju i vaspitanju i da ih primenjuju u svom svakodnevnom radu, omogućavajući učenicima savremeno obrazovanje.

  Od 2006/07. školske godine tim za samoevaluaciju uspešno realizuje vrednovanje škole po više kriterijuma. Na osnovu toga formirali smo više timova koji godinama veoma uspešno rade: tim za razvoj i unapređenje školskog programa, tim za stručno usavršavanje, tim za školsko razvojno planiranje,tim za marketing, tim za zaštitu dece od nasilja i zanemarivanja. Tada je izrađena školska brošura i dva broja školskog lista, koji su 2008. god. prerasli u školsku internet prezentaciju.

  U školi veoma uspešno deluje i Đački parlament. Osim aktivnosti koje sami iniciraju, kao što je obeležavanje Dana tolerancije i Dečje nedelje, organizovanje koncerata i saradnje sa učenicima drugih škola, aktivno se uključuju i u sve druge aktivnosti i projekte na nivou škole.

  U septembru 2006. godine je donet prvi Školski razvojni plan koji jasno definiše misiju i viziju naše škole, a koja je zadržana i danas:

  Najstarija smo dvojezična škola u Bečeju. Postižemo dobre rezultate i uspevamo da radimo profesionalno. Postojimo da bismo pružili široko i kvalitetno obrazovanje kroz inovativne oblike nastave u cilju daljeg razvoja učenika.

  Negujemo razvoj ličnosti svakog deteta, vrednosti građanskog društva, toleranciju, multikulturalnost, entuzijazam, kreativnost, odgovornost, sportski i umetnički duh. Postavljamo visoke standarde i ostvarujemo zavidne rezultate. I dalje ćemo nastojati da budemo otvorena škola u koju će učenici rado dolaziti i van nastave i aktivno se uključivati u njen život. Težićemo ka tome da akcenat bude stvljen na razvoj i napredak, na taj načim ćemo negovati i motivisati talente i kod svakog učenika razvijati individualne sposobnosti.

  Nastavićemo sa promovisanjem škole u lokalnoj sredini i van granica naše zemlje kao otvorenu za svu decu i sve roditelje, koja je spremna i aktivno ulljučena u nove obrazovne trendove. Težimo da budemo moderna škola sa dugom tradicijom.